Головна | Реєстрація | Вхід Середа, 21.08.2019, 11:15


школа
І-ІІІ ступенів № 8
Оболонський район
м. КиївВи увійшли як Гість
Група "Гості"Проектна діяльність

Головна » Проектна діяльність [ Додати проект ]

 

Мета проекту:

Створити сприятливі умови для покращення здоров'я дитини, її всебічного розвитку;

Підготувати до відповідального життя в родині та суспільстві.

 

Завдання проекту:

Побудувати навчально-виховний процес таким чином, щоб він не тільки поліпшував фізичний стан учнів, а й укріплював їх сили та можливості.

Скоординувати зусилля учасників навчально-виховного процесу, спрямувати їх на збереження та розвиток здоров'я учнів.

Формувати та розвивати культуру здоров'я серед учасників навчально-виховного процесу, організувати їх життєдіяльність на позиціях здорового способу життя.

 


 

 

Категорія проекту: робота з обдарованими дітьми

Мета проекту: створити сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу молоді, пошуку, підтримки і стимулювання інтелектуально і творчо обдарованих дітей та молоді, самореалізація творчої особистості в сучасному суспільстві.

 

Завдання проекту:

·         Розвивати природні задатки дитини

·         Постійно допомагати дитині у їх вдосконаленні

·         Постійно тримати в полі зору успіхи дитини

·         Проводити індивідуальні консультації з усіх питань, що цікавлять учня

·         Підштовхувати до виконання все складніших завдань

·         Тримати тісний звязок з батьками дитини

·         Приймати з учнем участь у конкурсах, олімпіадах та гуртках

·         На уроках звертати особливу увагу, давати індивідуальні ускладнені завдання

·         Проводити профорієнтацію дитини на здобуття професії, пов‘язаної з успіхами та нахилами дитини

 

Ознаки обдарованих дітей:

·         Вони завжди чимось зайняті і дуже активні

·         Хочуть знати про все більш докладно і вимагають від дорослих додаткової інформації

·         Навчання їм у задоволення

·         Здатні займатися самостійно

·         Уміють критично оцінювати дійсність

·         Урок цікавий для них тоді, коли використовується проблемний метод

·         Мають сильне почуття справедливості

·         Ставлять безліч питань дорослим

 Мета: створити узагальнений «професійний портрет» учителя нового тисячоліття.

Завдання:
- дати комплексну оцінку рівня кваліфікації, педагогічної компетентності та професіоналізму вчителів, які атестуються;
- сприяти розвитку творчої ініціативи педагогів.

Форма заходу: захист проекту;
Учасники:
 весь педагогічний колектив школи.

Вступне слово директора школи Швединської Галини Дмитрівни

Професія вчителя різноманітна, саме життя. У ній є все: сльози радості й проти невдач, високий порив душі, сірий туман повсякдення, свіжий вітер змін і тяжке відчуття застою.
Однак є дні, коли все найкраще, найяскравіше в учительській професії збирається в тепле дружне коло колег, учнів, батьків. Це хвилини високої творчості й щиросердного натхнення.
Березнева педрада в нашій школі завжди особлива, неповторна.
На неї чекають не тільки ті, хто підтверджує або підвищує кваліфікаційну категорію, звання, а й усі вчителі, тому що це завжди свято професіоналізму, інтелекту, творчості.
Захист проекту «Педагог ХХІ століття»

Мета нашого проекту – створити узагальнений професійний портрет учителя ІІІ тисячоліття на основі виступу групи вчителів, які атестуються. Як би голосно не звучала тема, ми всі, кожен із нас – педагоги ХХІ століття.


 

Реалізація міні-проекту «Імідж»

· мета, завдання, етапи

· загальна концепція

Імідж навчального закладу – це його емоційно забарвлений образ, що, закріпившись у масовій свідомості, транслюється в зовнішнє середовище. Сьогодні позитивний імідж школи відіграє роль додаткового ресурсу управління й розвитку. Метою створення іміджу школи є підвищення її конкурентноздатності на ринку освітніх послуг.

Реалізація проекту «Імідж» в школі має сприяти формуванню спланованого образу школи на основі наявних ресурсів, залучення інвестицій, установлення й розширення партнерських зв’язків.

Провідна ідея проекту: «Пишайся школою і зроби все, щоб вона пишалася тобою»

Учасником проекту є педагогічний колектив школи.

Під час втілення проекту в життя створюються й реалізуються:

· Програми розвитку школи сприяння здоров’ю.

· Проектування особистісно розвивального змісту навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу.

· Проект «школа – проти СНІДу", «Молодь на роздоріжжі».

· Активізується методична робота через об’єднання «Школа високої педагогічної майстерності», «Школа становлення вчителя».

· Головною метою роботи школи є створення освітнього середовища, у якому здоровий спосіб життя стане мірилом освіченості, загальної культури особистості.

 

Що ж передбачає такий зміст?

Такий зміст діяльності з підготовки педагогічного колективу до усвідомлення необхідності змін і впровадження нововведень передбачає:

o формування відповідного інформаційного поля на основі залучення педагогічного, учнівського й батьківського колективів до різних форм співпраці (конференції, збори, семінари, наради, зустрічі з досвідченими вчителями, відомими науковцями);

o здійснення моніторингу якості освітніх процесів у навчальному закладі;

o оприлюднення кількісних і якісних показників.

 

Пишайся школою і зроби все, щоб вона пишалася тобою

Головною метою роботи школи є створення освітнього середовища, у якому здоровий спосіб життя стане не тільки свідомою потребою кожної людини, а й мірилом її освіченості, загальної культури, шляхом розвитку загальної креативності учасників начально-виховного процесу, методом активізації інтелектуального потенціалу, залучення до творчої діяльності, зростання рівня компетентності особистості.

Мета проекту:

· побудова хорошої школи – перший крок до формування її іміджу

Завданнями проекту є:

· створення школи, яка б вирізнялася з-поміж інших яскравою індивідуальності, викликала бажання працювати чи навчатися тільки в ній;

· турбота про високу репутацію;

· формування традицій;

· створення привабливого образу педагога.

Термін реалізації проекту: 2011 – 2016 рр.

Прогнозований результат: підвищення конкурентноздатності освітнього закладу.

Висновок

Перше враження залишається надовго! Тож правилами діяльності педагогів школи повинні бути:

Ø компетентність;

Ø ввічливість;

Ø налагодження особистих взаємин із батьками, створення позитивних емоційних зв’язків (для задоволення потреби батьків у відчутті своєї значущості).

Позитивному іміджу школи загрожує:

Ø зневажливе ставлення педагогів до батьків;

Ø відсутність досягнень громадського плану;

Ø байдужість колективу;

Ø необ’єктивна інформація, яку поширюють «ображені» відвідувачі.+

Реалізуючи проект «Імідж», ми створили середовище, у якому разом навчаємось, працюємо, спілкуємося і розвиваємось. Вважаємо, що у формуванні іміджу навчального закладу повинні брати участь усі, діяльності успіху, створити сприятливі умови для самореалізації всіх членів колективу.


 

Мета проекту: Забезпечення права дитини на вільне висловлювання шляхом створення шкільної газети, проведення прес-клубу для юних журналістів та їх навчання.

Основні задачі:

·         реалізувати на практиці право дитини на вільне висловлювання;

·         розширити знання молоді з громадянської освіти;

·         розвивати навички критичного мислення;

·         розвивати творчі здібності та вміння викладати свої думки в письмовій формі;

·         активізувати молодь у громадянській журналістиці;

·         розвивати навички планування та роботи в команді. 

 

Кроки:

1.                 Підготовчий етап: зібрання ініціативної групи; проведення занять та тренінгів; постановка проблеми (обговорення ситуації).

2.                 Ідеї для проекту.

3.                 Формування редакції, розподіл обов’язків.

4.                 Планування роботи, узгодження умов випуску газети з адміністрацією.

5.                 Створення та постійне проведення прес-клубу.

6.                 Випуск газети.

7.                 Організація навчань для членів редакції та юних журналістів.

8.                 Моніторинг (відслідковування та корегування).

9.                 Презентація проекту "Шкільна газета – "Лідер Times”.

 

Очікувані результати:

·         Створено шкільну газету, де розміщені матеріали юних кореспондентів, в яких вони вільно висловлюють свої думки, своє ставлення до проблем, що їх хвилюють і, таким чином, реалізовують своє право на вільне висловлювання;

·         учнівська молодь набула знань з громадянської освіти; оволоділа навичками співпраці з громадськими ЗМІ;

·         учасники проекту набувають уміння роботи в команді, застосовують навички критичного мислення на практиці;

 

Вік та кількість учасників: представники шкільного самоврядування, юні кореспонденти, редактори класних стіннівок, волонтери (10 осіб) віком від 12 до 17 років.

 

Випуск №1-2014

№1 - 2012
№1 from vetrov
№2 - 2011
№2 from vetrov

%
Школа І-ІІІ ступенів №8, м. Київ VetroV © 2019